O nas

SOPEXIM

jest polską  firmą rodzinną utworzoną w 1989 roku.

Specjalizujemy się w drewnie konstrukcyjnym, ale w naszej ofercie znajdą Państwo również inne produkty drewniane i drewnopochodne.

Firma SOPEXIM od lat popularyzuje płytę OSB i drewno konstrukcyjne jako przyjazne środowisku materiały konstrukcyjne. W związku z tym, że lubimy nowości staramy się stale oferować je naszym klientom.

Wprowadziliśmy do sprzedaży i promujemy produkty takie jak lite drewno łączone na złącze klinowe KVH, drewno klejone BSH, suche strugane drewno C24, malowane elewacje drewniane.

Posiadamy najlepiej zaopatrzony skład płyt OSB i drewna konstrukcyjnego w centralnej Polsce, co w połączeniu ze sprawnym zapleczem logistycznym umożliwia nam realizację zamówień klientów w możliwie najkrótszym czasie.

Misja firmy

Misją naszej firmy, oprócz podstawowej działalności gospodarczej, są działania, które mają na celu zmianę światopoglądu i myślenia społeczeństwa na temat używania drewna, jak również pokazywanie jak wielkie sę ekologiczne aspekty działalności przemysłu drzewnego.

A wiec zatrzymajmy się na chwilę
OK, teraz rozejrzyj się dookoła siebie.
Zobacz ile przedmiotów, rzeczy jest wykonanych z drewna.
I co jesteś zaskoczony!!! Jak ich jest wiele?

Będziemy chcieli wam opowiedzieć o tym że używamy wciąż za mało drewna szczególnie w budownictwie, o tym, że kupując i używając wyroby, materiały, przedmioty z drewna przyczyniacie się do zmniejszania efektu cieplarnianego, o którym pewnie wszyscy słyszeli i zdają sobie sprawę jakie to jest wielkie zagrożenie dla przyszłości ZIEMI.

Czy wiesz, że …

 • Drewno jest jedynym naturalnie odnawialnym surowcem wykorzystywanym przez człowieka.
 • Prawidłowe zarządzanie lasami ma na celu podtrzymanie ciągłości ich istnienia i konieczność ta jest podyktowana tym, iż lasy i produkty drzewne są ważnymi magazynierami węgla.
 • Drzewo powstaje w procesie fotosyntezy z dwutlenku węgla CO2 i wody H2O blokując przez to trwale wolny węgiel.
 • Zużyte produkty wykonane z drewna mogą być ponownie wykorzystane, przetworzone lub maja wartość jako ważne źródło energii.
 • 75 % energii wykorzystywanej do wytwarzania produktów z drewna pozyskiwane jest z resztek drzewnych 1 m3 drzewa użytego w budownictwie jest w stanie zredukować emisje dwutlenku węgla COz paliw kopalnych użytych do produkcji stali, betonu lub plastiku aż o 1,1 tony.
 •  Wykorzystując cały potencjał drzewa w budownictwie Europa może zredukować emisję CO2 do 300 milionów ton czyli 15-20%.
 • 75% lasów UE jest zarządzana w celu produkowania drewna na skalę handlową
 • Od przeszło 60 lat obserwuje się stały wzrost powierzchni leśnej w Europie, tak iż obecnie eksploatuje się jedynie 65% rocznego przyrostu.
 • Drewno odgrywa czołową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

Wzrost wykorzystywania produktów drzewnych będzie pobudzać ekspansje lasów w Europie oraz redukować emisje gazów cieplarnianych poprzez zastępowanie ciężkich produktów wykonanych z surowców i paliw kopalnych. Szacuję się , że jeśli konsumpcja drewna wzrastałaby tylko w Europie o 4% rocznie, to w 2025 r. usunięte zostałoby ze środowiska dodatkowe 2000 milionów ton CO2 i  zmagazynowane w produktach drzewnych.

Bardzo ważnym elementem jest też zastępowanie przez produkty drewniane i drewnopochodne energochłonnych w produkcji materiałów budowlanych. Drewniana konstrukcja wymaga znacznie mniej energii i emituje mniej gazów cieplarnianych do atmosfery niż analogiczna konstrukcja betonowa.

UE dostrzega również ważność wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie konsumpcji drewna takich jak - bodźce podatkowe, takie jak zmniejszenie poziomu VAT–u na produkty drzewne z lasów certyfikowanych i zarządzanych wg Akredytowanych programów - bodźce rynkowe, takie jak publiczne klauzule popierające użycie produktów drzewnych np. wymóg minimalnej zawartości drewna w budynkach użyteczności publicznej - uświadamianie społeczeństwu roli, jaką odgrywają produkty drzewne w zwalczaniu zmian klimatycznych.

Drewno dla budownictwa a misja naszej firmy:

Branże całego przemysłu drzewnego w Europie pozostają w większości pod wpływem rozwoju przemysłu związanego z budownictwem, nawet sektor meblarstwa zależy w dużym stopniu od budownictwa. Udział konstrukcji drewnianych w budownictwie mieszkalnym jest różny w Europie, od prawie 7% w Europie Zachodniej do 3% w Europie Wschodniej. Ogólnie udział się zwiększa, szczególnie w Centralnej części Europy i w Wielkiej Brytanii.

Budowanie domu z drewna zamiast z cegły zmniejsza przeciętnie emisję węgla do 10 ton.

Całkowite wytworzenie i 20 letnie użytkowanie od momentu wybudowania domu drewnianego w porównaniu z domem stalowym i domem z betonu i ceramiki:

 • Zużycie energii na wybudowanie i użytkowanie - 18% mniej niż budynek stalowy - 35% mniej niż budynek betonowy
 • Emisja gazów cieplarnianych - 15 % mniej niż budynek stalowy - 30% mniej niż budynek betonowy
 • Zużycie surowca / wagowo / - 12% mniej niż budynek stalowy - 50% mniej niż budynek betonowy
 • Zanieczyszczenie powietrza - 15 % mniejsze niż budynek stalowy
 • 18 % mniejsze niż budynek betonowy - zużycie wody - 3 razy mniej niż dla budynku stalowego
 • 2,5 razy mniej niż dla budynku betonowego

Proszę pamiętać i przemyśleć jak wielkie znaczenie mają nasze wybory w zakresie wykorzystania materiałów budowlanych, których użyjemy na własny dom.
Jak duże mają znaczenie i wpływ na emisję CO2, która jest główną przyczyna globalnego ocieplenia. 
W Europie i Polsce możemy wpływać na wzrost procesu przyswajania CO2 przez lasy kontynuując stale ich ekspansję a ich ekspansja będzie postępować wraz ze zwiększającym się zużyciem drewna w gospodarce, głównie w budownictwie.
Możemy również pomóc w redukowaniu CO2 wybierając drewno i produkty drzewne pochodzące z trwale i prawidłowo zarządzanych lasów.

Domy o drewnianej konstrukcji i wykończeniu stanowią najmniej szkodliwą ingerencje człowieka w środowisko w porównaniu z tymi, które wykonane są w technologii tradycyjnej, czyli ze stali, cementu i plastiku.

Firma Sopexim  czynnie wspiera i jest członkiem EDG - Stowarzyszenia  Energooszczędne Domy Gotowe  SEDG